Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd

Chomiczewski Andrzej Marek - Prezes Zarządu

  Bieciuk Waldemar - Zastępca Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza

 Bochonko Maria - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Wawiórko Lucjan -
Zastępca Przewodniczącej RN
Saks Teresa  -
Sekretarz Rady Nadzorczej

Łozowska Zofia - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Borodziuk Beata - Członek Komisji Rewizyjnej
Kosakowski Andrzej -
Członek Komisji Rewizyjnej

Krawczuk Tomasz - Członek Rady Nadzorczej