SEGREGUJMY ŚMIECI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zwraca się z prośbą o właściwe i dokładne segregowanie śmieci, a w szczególności o niewrzucanie do kontenerów na odpady zmieszane: plastiku, metalu, szkła, makulatury i bioodpadów.

Prosimy również o zgniatanie kartonowych i plastikowych opakowań po napojach przed ich wyrzuceniem.

(szczegółowa instrukcja)

Niewłaściwa segregacja lub jej brak, nawet przez jednego mieszkańca, spowoduje, że wszyscy zostaniemy obciążeni większymi kosztami odbioru odpadów.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipsku